Kata Bijak Sayidina Umar Bin Khattab

Sayidina Umar Bin Khatab berkata," aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan segala jenis amal baik, namun tidak menemukan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rizki, tetapi tidak menemukan yang lebih baik daripada sabar.

No comments:

Post a Comment