KATA BIJAK HR MUSIM DAN T IRMIDZI

Orang yang merugi

Rosulullah saw bersabda, "Apakah kalian tahu, siapa orang yang merugi itu?". Para sahabat menjawab, "Orang yg merugi diantara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham maupun harta benda". Lantas Rosulullah saw bersabda, "Orang yg merugi diantara umatku adalah orang yang datang dihari kiamat dengan membawa (pahala) shalat, puasa, zakat. Tapi ia juga datang dengan membawa (dosa) mencaci, menuduh, memakan harta yg tidak halal, memukul, dan membunuh (orang lain). Lantas semua pahala kebajikannya diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Jika pahala kebajikannya telah habis sebelum semua orang yang pernah tersakiti olehnya terlunasi, maka dosa-dosa orang yang disakitinya akan dilemparkan pada dirinya hingga akhirnya ia dilempar ke api neraka". (HR Muslim dan Tirmidzi)
Islamic Motivation

No comments:

Post a Comment