KATA BIJAK HR MUSLIM

ORANG BERILMU YANG MASUK NERAKA

Kelak di hari kiamat, seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar, lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, “Wahai fulan, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar makruf nahi mungkar?” Ia menjawab, “Ya aku memang menyuruh yang makruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri melanggarnya” (HR Muslim)

No comments:

Post a Comment