KATA BIJAK IBNUL QAYYIM RAHIMAHULLAAH

"Barangsiapa memperhatikan syari'at di dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya, oleh karenanya ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak,lebih kontinyu dan lebih wajib di setiap waktu."
(Badaa-i’ul Fawaa-id hal. 514)

No comments:

Post a Comment